ผู้หญิงกับเครื่องบินรบ เธอต้องรักษาพัสดุที่บรรจุสิ่งของลับสุดยอดและเป็นปฏิบัติการลับ

ผู้หญิงกับเครื่องบินรบ

ผู้หญิงกับเครื่องบินรบ เครื่องบินลำนี้มีสิ่งแปลกปลอมเดินทางมา

ผู้หญิงกับเครื่องบินรบ อยู่ในช่วงเวลา สงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังปะทุเป็นไฟ กัปตันการ์เรต (โคลอี้ เกรซ มอเรซ) ได้ขอขึ้นเครื่องบินทิ้ง
ระเบิด บี-17 ร่วมกับพลทหาร ชายอีกหนึ่งกลุ่ม ซึ่งการเดินทางครั้ง นี้เธอต้องรักษาพัสดุ ที่บรรจุสิ่งของลับ สุดยอดและเป็นปฏิบัติการลับ
อย่างไรก็ตามดูเหมือน ลูกเรือคนอื่นๆจะไม่ ค่อยต้อนรับการ์เรตสักเท่าไหร่ เลยสั่งให้เธอเข้าไปอยู่ ในพิตสำหรับยิงจู่ โจมข้าศึกและเธอถูก
บังคับให้ทิ้งกล่องพัสดุ ไว้อยู่ในตัวเครื่องบินด้านบน อย่างไรก็ตามระหว่าง ที่เธอนั่งอยู่ในพิตเพียง ลำพังเธอกลับสัมผัส ได้ว่าเครื่องบินลำ
นี้มีสิ่งแปลกปลอม เดินทางมากับ พวกเขาด้วย

ระหว่างที่ต้อง ระแวงภัยจากข้าศึก ดูเหมือนว่ามีหลายสิ่ง หลายอย่างที่การ์เรต เองต้องระวังตัวแทบ ทุกฝีก้าวและ เธอต้องอาศัยความ
สามารถเฉพาะ ตัวในทุกวิถีทางเพื่อทำ ภารกิจของเธอให้สำเร็จ ให้ได้อันที่จริงแล้ว “ครึ่งเรื่องแรก” ของหนังนั้น แทบจะเป็นหนังที่ผู้ชม
เหมือนจะนั่ง ดูละครเวทีเลยก็ว่าได้ เพราะหนังเลือกจะให้ ผู้ชมเห็นแค่ตัวกัปตันการ์เรต ในพิตใต้เครื่องบิน และอาศัยการสนทนากับเหล่า
ลูกเรือผู้ชายที่ติด ต่อสื่อสารกัน ผ่านวิทยุระยะสั้น

ซึ่งหนังก็ใช้วิธีการ เผยโฉมหน้าตัวละคร แต่ละตัวแบบสั้นๆ และให้เรื่องราวทั้งหมด เกิดขึ้นผ่านบทสนทนา ซึ่งซุกซ่อนประเด็น ผู้ชาย
มองผู้หญิงเป็นแค่ เพียงวัตถุทางเพศ พวกเขาไม่เชื่อว่าการ์เรต นั้นเป็นกัปตันหญิงที่ มีความสามารถจริงๆ เพราะในยุคสมัยสงคราม
โลกนั้น หน้าที่ของผู้หญิ งเป็นได้มากที่สุดคือ “เมีย” และ “นางบำเรอ” ที่ต้องคอยปรนนิบัติสามี ยามกลับบ้านเท่านั้น ด้วยความเป็น
ผู้หญิงที่ไม่ยอมคน การ์เรตจึงต่อปากต่อ คำกับเหล่าลูกเรือชาย อย่างดุเดือดอยู่พักใหญ่

ผู้หญิงกับเครื่องบินรบ

แต่เมื่อเธอพบว่า สงครามน้ำลายครั้งนี้เธอ ไม่อาจจะเอาชนะสังคม แห่งชายเป็นใหญ่ได้เลย เธอจึงเลือกจะสงบศึก ด้วยการเงียบและ
อยู่กับตัวเธอเอง แต่หลังจากสงบ ได้ไม่นานเธอพบว่า มีตัวประหลาดลักษณะ คล้ายกับเกรมลินพยายาม จะบุกเข้ามาในตัวเครื่องบิน
เธอจึงพยายามใช้ ปืนที่พกติดตัวมายิงใส่มัน โดยหารู้ไม่ว่านอกจาก จะไม่โดนเจ้าตัวประหลาดแล้ว เหล่าลูกเรือชาย กลับคลั่งยิ่งกว่า
เดิมที่ได้ยินเสียงปืน และพยายามล้วงเอา ความจริงจากการ์เรต ว่าตกลงเธอเป็นใครกันแน่ เธอเป็นสายลับ ผู้ก่อการร้าย

และสิ่งใดกันแน่ที่อยู่ ในพัสดุลับนั้น แม้การ์เรตจะพยายาม ห้ามไม่ให้ลูกเรือเปิด พัสดุนั้นก็ตามแม้ว่าหน้าหนัง คือหนังสัตว์ประหลาด
คุกคามกลุ่ม ตัวละครเอก ซึ่งตัวอย่างหนัง ทำให้เราเชื่อแบบนั้น และผู้ชมหลายคน ที่คาดหวังว่ามันจะต้อง เป็นหนังที่ตัวเอกหนีตาย
เอาชีวิตรอดบนเครื่อง บินและต้องต่อสู้กับเกรม ลิมจนตายกันไปข้าง ต้องเกิดอาการหน้าชา และเหวอรับประทาน เมื่อความเป็นจริง
แล้วกว่าที่ตัวประหลาด จะโผล่มาจริงๆก่อน กินเวลาค่อนไปกว่าครึ่งเรื่องแล้ว

แน่นอนว่าจะต้องมี กลุ่มผู้ชมที่สาปส่ง หนังเรื่องนี้แบบ ไม่เผาผีกันเลยทีเดียว

แต่ถ้าหากมอง ให้ลึกลงไปกว่านั้น หนังเรื่องนี้กลับเต็ม ไปด้วยบริบททางสังคม โดยเฉพาะเรื่องของ “ผู้หญิง” ที่น่าสนใจและสนุก
ที่จะวิเคราะห์ตี ความตามจนเราสามารถ เสพย์หนังเรื่องนี้ได้อีกมุม มองเลยทีเดียวต่อจาก นี้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพ
ยนตร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการขยาย ความดังนั้นถ้าหาก ใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์ ควรจะปิดบทความนี้ ไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการ
เสียอรรถรสในการ รับชมอันที่จริงแล้ว “ครึ่งเรื่องแรก” ของหนังนั้น

แทบจะเป็นหนัง ที่ผู้ชมเหมือนจะนั่ง ดูละครเวทีเลยก็ว่าได้ เพราะหนังเลือกจะให้ ผู้ชมเห็นแค่ตัวกัปตันการ์ เรตในพิตใต้เครื่องบิน
และอาศัยการสนทนา กับเหล่าลูกเรือผู้ชาย ที่ติดต่อสื่อสารกันผ่านวิทยุระยะสั้น ซึ่งหนังก็ใช้วิธีการเผยโฉม หน้าตัวละครแต่ละตัว
แบบสั้นๆ และให้เรื่องราว ทั้งหมดเกิดขึ้น ผ่านบทสนทนา ซึ่งซุกซ่อนประเด็น ผู้ชายมองผู้หญิงเป็น แค่เพียงวัตถุทางเพศ พวก
เขาไม่เชื่อว่าการ์เรต นั้นเป็นกัปตันหญิง ที่มีความสามารถจริงๆ

 

ผู้หญิงกับเครื่องบินรบ

เพราะในยุคสมัย สงครามโลกนั้น หน้าที่ของผู้หญิงเป็นได้มากที่สุดคือ “เมีย” และ “นางบำเรอ” ที่ต้องคอยปรนนิบัติสามียาม
กลับบ้านเท่านั้นด้วย ความเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอม คนการ์เรตจึงต่อปากต่อคำ กับเหล่าลูกเรือชาย อย่างดุเดือดอยู่พักใหญ่ แต่เมื่อ
เธอพบว่าสงครามน้ำลาย ครั้งนี้เธอไม่อาจจะเอาชนะ สังคมแห่งชายเป็นใหญ่ได้เลย เธอจึงเลือกจะสงบศึกด้วยการเงียบและอยู่
กับตัวเธอเอง แต่หลังจากสงบได้ ไม่นานเธอพบว่ามีตัวประหลาด ลักษณะคล้ายกับเกรม ลินพยายามจะบุก

เข้ามาในตัวเครื่องบิน เธอจึงพยายามใช้ปืน ที่พกติดตัวมายิงใส่มัน โดยหารู้ไม่ว่านอกจาก จะไม่โดนเจ้าตัว ประหลาดแล้ว
เหล่าลูกเรือชายกลับคลั่งยิ่งกว่า เดิมที่ได้ยินเสียงปืน และพยายามล้วงเอาความ จริงจากการ์เรตว่าตกลง เธอเป็นใครกันแน่
เธอเป็นสายลับ ผู้ก่อการร้าย และสิ่งใด กันแน่ที่ อยู่ในพัสดุลับนั้น แม้การ์เรต จะพยายาม ห้ามไม่ให้ลูกเรือ เปิดพัสดุนั้น
ก็ตาม ลำแสงส่องตาย |  รีวิวหนัง

Share:

Author: admins