มังกรตัวสุดท้าย อาณาจักรแห่งหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายโลก ที่มีอารยธรรมเก่าแก่

มังกรตัวสุดท้าย

มังกรตัวสุดท้าย ตามหามังกรตัวสุดท้ายของอาณาจักรเพื่อปกป้องอาณาจักรแห่งนี้

มังกรตัวสุดท้าย บอกเล่าเรื่องราว ของดินแดนที่มนุษย์ และมังกรเคยอยู่ ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่แล้วพลังชั่วร้าย ก็มาคุกคามทำให้เหล่า
มังกรสละชีวิต เพื่อปกป้องมนุษย์ 500 ปี ต่อมาความชั่วร้ายก็ กลับมาเยือนอีกครั้ง จึงทำให้ รายา สาวน้อยต้องออก เดินทางตามหามังกรที่
ยังหลงเหลืออยู่ เพื่อปกป้อง และพยายาม รวมแผ่นดินเป็นปึก แผ่นอีกครั้ง อย่างแรก เลยคือตัวละ ครนางเอก

ถึงไม่ได้ดูข่าวมา ก็คงจะเดากันได้ไม่ ยากว่าได้แรงบันดาลใจ ในการสร้างตัวละครนี้มาจาก ญาญ่า อุรัสยา แบบเต็ม ๆ ความน่าสนใจของเรื่อง
นี้คือความเป็นไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้กล่าว ไปข้างต้น มันได้ถูกผสมผสาน เรื่องราว ออกมาโดย ดิสนีย์ ชอบความที่มัน ผสมผสานได้
กลมกล่อม ไม่ยัดเยียด ออกมาจน เกินไปเนี่ย แหละหนัง อนิเมชัน เรื่องใหม่ส่ง ตรงจากดิสนีย์

 

มังกรตัวสุดท้าย

ที่ได้คนไทย อย่างคุณฝน วีรสุนทรผู้ทำ ให้กับและเบื้อง หลังความสำเร็จ ของโฟร์เซนมารับ หน้าที่เป็นให้กับ ดรากอน ที่ใครได้ดูคง จะเห็น
เลยว่างานภาพ องค์ประกอบต่าง ๆ อาหาร วัฒนธรรม การแต่งกาย สถานที่หรือชื่อ ตัวละครมีความเป็น ไทยและประเภท เพื่อนบ้านผสม
ผสานอยู่เต็ม ไปหมด

บอกเล่าเรื่องราว ของดินแดนที่มนุษย์และ มังกรเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

แต่แล้วพลังชั่วร้าย ก็มาคุก คามทำให้ เหล่ามังกรสละชีวิต เพื่อปกป้องมนุษย์ 500 ปี ต่อมาความชั่วร้าย ก็กลับมาเยือนอีกครั้ง จึงทำให้ รายา
สาวน้อยต้องออก เดินทางตามหา มังกรที่ยังหลง เหลืออยู่ เพื่อปกป้อง และพยายาม รวมแผ่นดิน เป็นปึก แผ่นอีกครั้ง เนื้อเรื่องก็ ยังคงสไตล์
ความเป็น เหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี มังกรตัวสุดท้าย

เนื้อหามันก็หนัง สูตรสำเร็จ เนี่ยแหละ แลดูธรรมดา ไม่หวือหวา ไม่ว้าว คาดเดาง่าย หาทางลงง่าย ไปสักหน่อย แถมมันยังดำเนิน เรื่องเร็วอีก
ต่างหาก แต่แน่นอน ว่าความเป็น มันก็ยัง คงไม่ลืม ที่จะสอดแทรกแง่ คิดอีกด้วย (แต่หาทาง ลงง่ายไปจริง ๆ นะ)งานด้านภาพ งดงามตาม
มาตรฐาน ทางด้านเพลง ประกอบค่อน ข้างเฉย ๆ ไม่ติดหู สักเท่าไหร่

แต่ที่ยังน่าชื่นชม คือการให้เสียงพากย์ ตัวละครต่าง ๆ ดูเข้ากับแต่ ละตัวละครด้วย อย่างแรกเลยคือ ตัวละครนางเอก ถึงไม่ได้ดู ข่าวมาก็คงจะ
เดากันได้ ไม่ยากว่า ได้แรง บันดาลใจใน การสร้างตัวละคร นี้มาจาก ญาญ่า อุรัสยา แบบเต็ม ๆ ความน่าสนใจ ของเรื่องนี้คือ ความเป็นไทย
และประเทศเพื่อน บ้านที่ได้กล่าว ไปข้างต้น มันได้ถูก ผสมผสาน เรื่องราว ออกมาโดย มังกรตัวสุดท้าย

มังกรตัวสุดท้าย

ชอบความที่มันผสม ผสานได้กลมกล่อมไม่ ยัดเยียด ออกมาจนเกิน ไปเนี่ยแหละ งานด้าน ภาพงดงาม ตามมาตรฐาน ทางด้านเพลงประกอบ
ค่อนข้างเฉย ๆ ไม่ติดหู สักเท่าไหร่ แต่ที่ยัง น่าชื่นชมคือ การให้ เสียงพากย์ ตัวละครต่าง ๆ ดูเข้ากับแต่ ละตัวละครด้วย สรุปแล้วถ้าถาม
ว่าเรื่อง ราวมัน สนุกมั้ย มังกรตัวสุดท้าย

สำหรับเราตอบตรง ๆ ว่าค่อนข้างเฉย ๆ แต่มันก็ยังให้ ความบันเทิงตาม แบบฉบับ ที่เรียกเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม อบอุ่นและมี ความน่ารัก
อยู่ดี ที่ชื่นชอบและ น่าจะเป็นจุดเด่น ที่สุดคือ การผสม ผสานความ เป็นไทย และประเทศใน อาเซียน ได้อย่าง กลมกล่อมลง ตัวเนี่ย
แหละ สงครามถล่มจักรวาล | รีวิวหนัง

Share:

Author: admins