บอสตัวแม่สุดร้าย จอร์แดนเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจ กลายร่างเป็นชะนีเด็ก

บอสตัวแม่สุดร้าย

บอสตัวแม่สุดร้าย เธอเป็นผู้หญิงมั่นใจ สวย เริ่ด เชิด หยิ่ง เจ้าระเบียบ จุกจิก ปากร้าย

บอสตัวแม่สุดร้าย จอร์แดน (เรจิน่า ฮอลล์) นักธุรกิจสาวมั่นเจ้า ของบริษัทเทคโนโลยี เกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่น เธอเป็นผู้หญิง
มั่นใจ สวย เริ่ด เชิด หยิ่ง เจ้าระเบียบ จุกจิก ปากร้ายและพูด จาไม่เคยเห็นหัวคนอื่น สาเหตุที่เธอ เติบโตมาเป็นคนเช่นนี้ เพราะในอดีต เธอเป็นเด็ก
สาวที่มากความ สามารถเก่งกาจ

แต่เป็นแค่เพียง เด็กเนิร์ดที่โดนบูลลี่ ในโรงเรียน เธอจึงตั้งปณิธานไว้ ว่าเรียนจบเป็น เจ้าคนนายคนเมื่อไหร่ เธอจะไม่เห็นหัวคน อื่นแบบที่เธอเคย
โดนมาในวัยเด็ก จนกระทั่งครั้งหนึ่ง จอร์แดนได้ไปด่า เด็กคนหนึ่งที่มา ต่อว่าใส่เธอว่า จอร์แดนเป็นผู้ หญิงที่ร้ายกาจ ทำให้เด็กหญิง คนนั้นร่ายคาถา
ใส่จอร์แดนและสาป ให้เธอกลายเป็นเด็ก รุ่งเช้า ต่อมา จอร์แดนพบว่าตัวเอง กลายร่างไป เป็นเด็กอายุ 13 (มาร์ไซ มาร์ติน)อีกครั้ง

บอสตัวแม่สุดร้าย

แต่ความซวย ขั้นกว่าอยู่ที่ว่า เธอจะต้องพรีเซนต์ โปรเจ็คใหม่ภายใน 48ชั่ว โมงไม่อย่างนั้นลูกค้า คนสำคัญอาจจะบอก เลิกสัญญากับบริษัทเธอ
ทำให้จอร์แดนต้อง ขอความช่วยเหลือจาก เลขาสุดโก๊ะเอพริล (อิสซา แร) ให้ช่วยรับหน้าที่ประชุม และรักษาการณ์ บริษัทแทนตัวเอง ในขณะที่
เธอต้องถูกจับส่ง กลับไปเข้าไฮสคูลอีกครั้ง เพราะเพื่อนบ้าน ที่จอร์แดนเคย ไปชี้หน้าด่า

คิดว่าจอร์แดนในวัย เด็กนั้นถูกจอร์แดน (วัยผู้ใหญ่) กดขี่ข่มเหงจนเจ้าหน้า ที่คุ้มครองเยาวชน ต้องยื่นมือเข้ามา ช่วยเหลือแน่นอนว่า คือหนังแนว
คอเมดี้ที่สร้างขึ้น มาเพื่อเรียกเสียง หัวเราะจากคนดูเป็นหลัก แต่สาระสำคัญที่หนัง พ่วงเอาไว้ในเรื่องก็คือ การทำให้คนดูเห็นว่า การเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ในแบบที่เรา อยากจะกลบปม ด้อยในอดีต ด้วยการทำให้ตัวเอง กลายเป็นคนที่ ไม่เห็นหัวผู้อื่นนั้น ไม่ใช่เรื่องดี เลยสักนิดเดียว

เพราะต่อให้รวยและ มีอำนาจมากแค่ไหน จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วจอร์แดนนั้น ไม่ใช่ผู้หญิงที่มีความสุข

เธออาจจะมีแมนชั่นหรู มีชายหนุ่มแซ่บๆที่ คอยมาปรนนิบัติ มีบริษัทใหญ่โต แต่เธอกลับไม่มีเพื่อน จริงๆเลยสักคนเดียว สุดท้ายแล้วการ ได้กลับไป
เรียนรู้ความเป็นเด็กอีกครั้ง ทำให้หัวใจของจอร์แดน ถูกกะเทาะออก ทีละเล็กทีละน้อย และเธอก็ได้กลายเป็น คนที่ดีขึ้นในเวลา ต่อมาถึงแม้ว่าร่าง
กายของจอร์แดน จะเป็นเด็กก็จริง แต่ความคิดความ อ่านของเธอ ไม่ได้เด็กตามไปด้วย

เธอยังคงปากร้าย หัวร้อนและเกรี้ยว กราดเช่นเคย ซึ่งตรงนี้คงต้องยกความ ดีความชอบให้การแสดง ของหนูมาร์ไซ ที่รักษาคาแรกเตอร์ของตัวละคร
ได้คงเส้นคงวา เธอจะต้องพรีเซนต์ โปรเจ็คใหม่ภายใน 48 ชั่ว โมง ไม่อย่างนั้นลูกค้าคน สำคัญอาจจะบอก เลิกสัญญากับบริษัทเธอ ทำให้จอร์แดน
ต้องขอความช่วย เหลือจากเลขา สุดโก๊ะเอพริล (อิสซา แร)

ให้ช่วยรับหน้าที่ประชุม และรักษาการณ์บริษัท แทนตัวเอง ในขณะที่เธอต้องถูก จับส่งกลับไปเข้า ไฮสคูลอีกครั้ง เพราะเพื่อนบ้าน ที่จอร์แดนเคย
ไปชี้หน้าด่า คิดว่าจอร์แดนใน วัยเด็กนั้นถูกจอร์แดน (วัยผู้ใหญ่) กดขี่ข่มเหงจนเจ้าหน้าที่ คุ้มครองเยาวชนต้อง ยื่นมือเข้ามาช่วย เหลือคือหนัง
แนวคอเมดี้ที่สร้าง ขึ้นมาเพื่อเรียกเสียง หัวเราะจาก คนดูเป็นหลัก แต่สาระสำคัญที่หนัง พ่วงเอาไว้ในเรื่อง ก็คือการทำให้ คนดูเห็นว่า

บอสตัวแม่สุดร้าย

การเติบโตไปเป็นผู้ ใหญ่ในแบบ ที่เราอยาก จะกลบปม ด้อยในอดีต ด้วยการทำให้ตัวเองกลาย เป็นคนที่ไม่เห็นหัวผู้อื่นนั้น ไม่ใช่เรื่องดี เลยสักนิดเดียว
เพราะต่อให้รวยและ มีอำนาจ มากแค่ไหน จะเห็นได้ว่า จริงๆแล้วจอร์ แดนนั้นไม่ใช่ผู้ หญิงที่มีความสุข เธออาจจะมีแมนชั่นหรู มีชายหนุ่ม แซ่บๆที่คอย
มาปรนนิบัติ มีบริษัทใหญ่โต บอสตัวแม่สุดร้าย

แต่เธอกลับไม่มีเพื่อน จริงๆเลยสักคน เดียวสุดท้าย แล้วการได้กลับ ไปเรียนรู้ ความเป็นเด็กอีกครั้ง ทำให้หัวใจของจอร์แดน ถูกกะเทาะ ออกทีละเล็ก
ทีละน้อย และเธอก็ได้กลาย เป็นคนที่ดีขึ้น ในเวลาต่อมา แข็งแกร่งดุจทหารกล้ารีวิวหนัง

Share:

Author: admins