พยัคฆ์ขาว เพราะชั่วชีวิตนี้ไม่มีที่ยืนให้คนจน

พยัคฆ์ขาว

พยัคฆ์ขาว เรื่องของวรรณะที่เป็นดั่งกำแพงชีวิต

พยัคฆ์ขาว เล่าเรื่องราว ของพลราม ฮาลวัย (อาดาร์ช กอราฟ) ที่กำลังเขียน อีเมลถึงรัฐมนตรี จีนซึ่งกำลัง เดินทางมา เยือนประเทศ อินเดีย
ระหว่างที่ เขาพร่ำพรรณ นาเนื้อความ ก็ทำให้ เขานึกย้อน กลับไป ถึงเหตุการณ์ ในอดีตตั้งแต่ วัยเด็กที่ เขาเติบโต มาจากหมู่ บ้านเล็กๆ

ซึ่งยาก จนสุดขีด แต่ด้วย ความรู้ความ สามารถทำ ให้เขา พยายามถีบ ตัวเองขึ้น มาจาก ความลำบาก แต่สิ่ง ที่เขายัง ไม่สามารถ ก้าวพ้น
ได้เลย คือเรื่องของ วรรณะที่ เป็นดั่ง กำแพงชีวิต

พยัคฆ์ขาว

ทำให้ พลรามยัง ต้องคงสถานะ เป็นคนต้อย ต่ำอยู่ร่ำไป ตลอดเส้น ทางการบอก เล่าเรื่องราว ของพลราม ที่ดูเหมือน สถานการณ์ ชีวิตจะพลิก
ไปพลิก มายิ่งกว่า รถไฟเหาะ ตีลังกา

ความโกลาหล ในชีวิตของ นี่เองคือความ สนุกที่เล่น เอาคนดูเดา ไม่ถูก เหมือนกัน ว่าชีวิตของ เขาจะบัด ซบได้อีก ขนาดไหน แล้วเขา จะหลุด
ออกมา จากวังวน และขยับฐานะ ตัวเองให้ กลายเป็น ไปเป็นเจ้า ของธุรกิจ แบบตอน ต้นเรื่อง ได้ยังไงกัน

เมื่อดูใน ทุกวิถี ทางแล้ว แทบไม่มี ปัจจัยใดเลย ที่จะผลักเขา ให้เดินไปสู่จุดนั้น

ความจน ของพลราม อาจจะเป็น อุปสรรค ก็จริง แต่ความฉลาด (แกมโกง) ของพลราม ก็ช่วยทำ ให้เขาเริ่ม ไต่เต้าและ ขยับชีวิต ให้ดีขึ้น ได้
บ้าง จากขี้ข้า ร้านขาย ขนมที่ดู ไร้อนาคต ในถิ่นธุระ กันดาร

สู่การไป เป็นคนขับ รถให้กับลูก ชายมหาเศรษฐี ในเมืองใหญ่ พลรามก็ เริ่มได้เรียน รู้ว่าจริงๆ แล้วนอก จากวรรณะ แล้วแท้จริง อินเดียมี แค่คน
รวยและ คนจน และคนจน ในประเทศ อินเดียก็ ไม่แตกต่าง อะไรจาก ไก่ในกรง ที่รอวัน ถูกเอาไป ปาดคอ ให้กลาย เป็นอาหาร

ราวกับทาส ที่พร้อมก้ม หัวยอมรับ ชะตากรรมนาย จ้างนั่นเอง หลังจากที่ พลรามได้ มีโอกาส เรียนรู้จาก “คนรวย” เขาจึง ซึมซับสิ่ง เหล่านั้น
มาและผงาด ตัวเองขึ้นเป็น “พยัคฆ์ขาว” ในที่สุด ใครอยาก ดูหนังเสียด สีสังคม

แถมย้อน กลับมามอง สังคมบ้านเรา ได้อย่างมีอารมณ์ ร่วมเสือขาวคือ หนังสนุกที่ คุณต้องไม่ พลาดแม้หนัง จะดำเนินเรื่อง แบบทีเล่น ทีจริงแต่
ประเด็น ในหนังก็เรียก ได้ว่าคนดู ประเทศโลกที่ 3 อย่างไทยแลนด์

พยัคฆ์ขาว

ก็อดไม่ได้ ที่จะรู้สึกมีส่วน ร่วมไปกับตัวละคร อย่างพลรามที่ ปากกัดตีนถีบ และต้องเผชิญหน้า กับความฟอนเฟะ ในสังคม โดยเฉพาะ อภิสิทธิ์
ชนคนรวย ที่ใช้เงินทอง เส้นสายใน การเอาตัวรอด จากความเลวร้าย ที่ตัวเองก่อขึ้น

อีกทั้งหน้า ชื่นตาบานอยู่ ในสังคมแบบ ไม่รู้หนาวรู้ร้อน ตลอดเส้นทาง การบอกเล่าเรื่องราว ของพลรามที่ดู เหมือนสถานการณ์ ชีวิตจะพลิกไป
พลิกมายิ่งกว่า รถไฟเหาะตีลังกา

ความโกลาหล ในชีวิตของนี่เอง คือความสนุกที่เล่น เอาคนดูเดาไม่ถูก เหมือนกันว่าชีวิตของ เขาจะบัดซบได้ อีกขนาดไหน แล้วเขาจะหลุดออก
มาจากวังวน และขยับฐานะ ตัวเองให้กลายเป็น ไปเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบตอนต้นเรื่อง ได้ยังไงกัน เมื่อดูในทุกวิถี ทางแล้ว แทบไม่มีปัจจัยใด
เลยที่จะผลักเขาให้เดิน ไปสู่จุดนั้น เพนกวินบลูม | รีวิวหนัง

Share:

Author: admins