เกาหลียึดอวกาศ โลกมนุษย์ประสบปัญหามลภาวะอย่างหนัก

เกาหลียึดอวกาศ

เกาหลียึดอวกาศ อาชีพเก็บขยะอวกาศที่ลอยเท้งเต้งไปขายเพื่อแลกเงินประทังชีวิต

เกาหลียึดอวกาศ ฉากหลังเกิดในอนาคตปี 2092 เมื่อโลกมนุษย์ประสบ ปัญหามลภาวะอย่างหนัก เนื่องจากทะเลทราย เกิดแผ่ขยายวงกว้าง
ขึ้นและทำให้ต้นไม้ ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ ปัจจัยดังกล่าวทำให้สภาพ อากาศบนโลกเป็นพิษ ทำให้ผู้คนที่ยังต้อง จำทนอยู่บนพื้นโลกต้อง
สวมหน้ากากกรอง อากาศหายใจ อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่บริษัท ยูทีเอช ของเจมส์ ซัลลิแวน เจ้าของอาณานิคม ในอวกาศซึ่งสร้างโลก
จำลองที่โคจรอยู่ รอบโลกมนุษย์ซึ่ง ความเป็นอยู่ของคนบน นั้นจัดได้ว่าต่างกันกับคน บนโลกราวฟ้ากับเหว

ซึ่งอัตราส่วนของ คนบนโลก ต่ออาณานิคม อวกาศนั้นอยู่ที่ 90 ต่อ 10 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างที่ยาน วิกตอรี่เก็บขยะ อวกาศตามปกติ แต่กลาย
เป็นว่าพวกเขาดัน ไปเจอกับโดโรธีหรือกนนิม หุ่นยนต์หญิงที่มีอานุภาพ ทำลายล้าง ซึ่งมีการประกาศค่าหัว สำหรับใครก็ตามที่ พบเจอเธอเข้า
ทั้งสี่คนจึงเห็น โอกาสในการนำตัว เธอไปแลกเปลี่ยน กับเงินก้อนโต

เกาหลียึดอวกาศ

แต่แล้วเรื่องราว ก็พลิกผันเมื่อความจริง ปรากฏขึ้นอันที่จริงใน พาร์ทของบทภาพยนตร์นั้น เรียกว่าหนังเดินเรื่อง ตามสูตรสำเร็จแนวหนังไซ
ไฟผจญภัยเป๊ะๆ ชนิดที่แทบจะ ไม่มีอะไรพลิกผัน ตัวร้ายที่เห็นหน้า ยังไงก็รู้ว่า ตานี่นี่แหละ ที่บงการทุกอย่างและ ทำให้โลก มนุษย์มีสภาพ
ฉิบหายย่อยยับ อย่างที่เป็น อยู่และเขา จะต้องมี ความเชื่อมโยง ที่ไม่ชอบ มาพากลเกี่ยว กับโดโรธี แน่นอนโชค ยังดีที่แม้จะ ไม่มีอะไรใหม่

แต่เรื่องราวที่เกิด ขึ้นในเรื่องก็ยังดูสนุก บันเทิง ลื่นไหล เนื่องจากเคมีของ นักแสดง ที่เล่นเข้าขา กันอย่างเป็น หมู่คณะ ฉากแอ็คชั่นตื่นตาตื่น
ใจ งานเทคนิคพิเศษ ที่เทียบชั้นงานระดับ บล็อกบัสเตอร์ ของฮอลลีวูด จนเราเองก็แอบนึก เสียดายว่าถ้ าหากมีโอกาส ได้ชมหนัง เรื่องนี้ใน
โรงภาพยนตร์คง จะตื่นตา ตื่นใจกว่านี้ อีกสิบเท่า ทีเดียวอย่างไร

ก็ตามผู้คนบางกลุ่ม ที่ยังต้องทำงานเพื่อหา เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง

นังจึงโฟกัสไป ที่กลุ่มของตัวเอกที่ทำอาชีพ เก็บขยะอวกาศที่ลอยเท้งเต้ง ไปขายเพื่อแลกเงินประทังชีวิต โดยสมาชิกของยาน วิกตอรี่ประ
กอบไปด้วย กัปตันจาง (คิม แทรี) เจ้าของ ยานสุดเท่ หัวขบถไม่ ยอมใคร แทโอ (ซง จุงกิ) นักบินที่ยังมี ปมฝังใจเรื่อง ลูกสาวที่พลัด
พรากจากกันไป เขาจึงต้อง พยายามหา เงินเพื่อใช้ คนหาตัว ลูกสาวก่อน ที่จะไม่มี โอกาสได้ พบกันอีกต่อไป ไทเกอร์พัค (จินซอนคยู)

อดีตพ่อค้า ยาเสพย์ ติดที่ผัน ตัวเองมาเป็น คนเติมเชื้อเพลิง ประจำยาน และปั๊บ (ยูแฮจิน) หุ่นยนต์เอไอ ที่เป็นทรานส์ เจนเดอร์ระหว่างที่
ยานวิกตอรี่เก็บขยะ อวกาศตามปกติ แต่กลาย เป็นว่าพวกเขา ดันไปเจอกับโดโรธี หรือกนนิม หุ่นยนต์หญิง ที่มีอานุภาพ ทำลายล้าง ซึ่งมี
การประกาศ ค่าหัวสำหรับ ใครก็ตามที่ พบเจอเธอเข้า

เกาหลียึดอวกาศ

ทั้งสี่คนจึงเห็นโอกาส ในการนำตัวเธอไปแลก เปลี่ยนกับเงินก้อนโต แต่แล้วเรื่อง ราวก็พลิกผัน เมื่อความจริงปรากฏ ขึ้นอันที่ จริงในพาร์ท
ของบท ภาพยนตร์นั้น เรียกว่า หนังเดินเรื่อง ตามสูตรสำเร็จ แนวหนังไซไฟ ผจญภัยเป๊ะๆ ชนิดที่แทบ จะไม่มี อะไรพลิกผัน ตัวร้ายที่เห็น
หน้ายังไง ก็รู้ว่าตานี่ นี่แหละที่ บงการทุก อย่างและ

ทำให้โลกมนุษย์ มีสภาพฉิบหาย ย่อยยับอย่างที่ เป็นอยู่และ เขาจะต้องมี ความเชื่อมโยง ที่ไม่ชอบมา พากลเกี่ยวกับ โดโรธีแน่นอน
โชคยังดีที่แม้ จะไม่มี อะไรใหม่ แต่เรื่องราว ที่เกิดขึ้น ในเรื่อง ก็ยังดูสนุก บันเทิง ลื่นไหล เนื่องจากเคมี ของนักแสดง ที่เล่นเข้า ขากัน
อย่างเป็นหมู่คณะ

ฉากแอ็คชั่นตื่นตาตื่นใจ งานเทคนิค พิเศษที่เทียบ ชั้นงานระดับ บล็อกบัสเตอร์ ของฮอลลีวูด จนเราเองก็แอบนึก เสียดายว่าถ้า หาก
มีโอกาสได้ชมหนัง เรื่องนี้ใน โรงภาพยนตร์ คงจะตื่นตาตื่นใจ กว่านี้อีกสิบ เท่าทีเดียว ผู้หญิงกับเครื่องบินรบ |  รีวิวหนัง

Share:

Author: admins