เพนกวินบลูม นกตัวจ้อยผู้ช่วยครอบครัว

เพนกวินบลูม

เพนกวินบลูม ความหวังฝรั่งประเทศไทย

เพนกวินบลูม ความหวังอันแสบ ริบหรี่ของแซม บลูม (นาโอมิ วัตส์) ที่พลักตกลงมา จากจุดชมวิว ในประเทศไทย เธอจึงกลายเป็น ผู้ป่วยอัมพาต
ท่อนล่างลงไป เธอไร้ซึ่งความ รู้สึกโดยสิ้นเชิง จากหญิงสาวผู้ เป็นแม่และมี ความสุขกับ การเล่นเซิร์ฟ ใช้ชีวิตเดินเหินไป ไหนมาไหน ตามใจ
อยาก กลับต้องกลาย เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไปไหนมาไหน ไม่สะดวกเพราะ ต้องอาศัยรถเข็นวีลแชร์

ทำให้เธออุดอู้ อยู่แต่ในบ้าน และความรู้สึกไร้ คุณค่าในตัวเอง จนวันหนึ่งมี นกกางเขนที่ บาดเจ็บบินมา ตกอยู่แถวบ้าน โนอาห์ (กริฟฟิน มัวเรย์-
จอห์นสตันท์) จึงเก็บมันมาและ ขอแซมเลี้ยงดูเจ้านกตัวนี้ ไว้และตั้งชื่อมันว่า “เพนกวิน”เป็นภาพยนตร์ ดราม่าผลงาน การกำกับของเกลนดินน์
ไอวิน ผู้กำกับชาว ออสเตรเลีย

เพนกวินบลูม

โดยดัดแปลงมา จากหนังสือแนว ชีวประวัติ นกน้อยแปลก ๆ ที่ช่วยครอบครัว เพนกวิน บลูม:นกตัวจ้อยผู้ ช่วยครอบครัวองค์ ประกอบสำคัญที่
ทำให้หนัง เรื่องนี้เต็มไป ด้วยอารมณ์วูบ ไหวต่างๆนานา คืองานถ่าย ภาพของแซม ชิปลิน

ซึ่งเล่นกับ โทนสีร้อนเย็น อันเป็นตัว กำหนดอารมณ์ ของตัวละครในเรื่อง โดยช่วงแรก หากลองสังเกต ให้ดีเราจะพบว่า โทนสีส่วนใหญ่ จะเป็น
โทนสีเย็น ที่ตัวละครดู สิ้นหวังและ อุดอู้อยู่แต่ในบ้าน

ตรงกันข้าม เมื่อแซมสามารถ เอาชนะใจตัวเองได้ และกลับออกมา ใช้ชีวิตอีกครั้ง

โทนสีใน หนังก็เริ่มกลาย เป็นสีโทนร้อน อบอุ่นขึ้นมา แรกเริ่มแซม ก็อดรำคาญใน เสียงร้องเรียก แต่ไม่นาน นักเธอก็เริ่ม รู้สึกว่าเจ้านก ตัวนี้เอง
ก็ทำให้เธอ ได้ฉุกคิดถึง คุณค่าของ การมีชีวิต ต่อไป การตระหนัก ในความรัก ของครอบครัว ปลดเปลื้อง ความรู้สึกอัน เลวร้ายและพยายาม
ก้าวผ่าน จุดตกต่ำที่สุด ของชีวิต และหันกลับ มาใช้ชีวิตที่ เหลืออยู่กับ ครอบครัวและลูกๆ อีกครั้ง

รวมไปถึง หากิจกรรม ที่คนเป็นอัมพาต ครึ่งตัวอย่างเธอ จะสามารถทำได้ อย่างเช่นการ พายเรือคายัค โดยมีโค้ชส่วนตัว คอยดูแล อย่างไรก็
ตามสิ่งที่ จะพูดถึงไม่ได้ เลยคือ เหตุการณ์ในหนัง จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า หากราวกั้นชมวิว ในประเทศไทยนั้นไม่เกิด พังลงมาจนกลายเป็นโศก
นาฏกรรม

แม้อาจจะต้อง บอกว่ามันเป็นความ โชคร้ายของแซมก็ตาม แต่สิ่งนี้ก็ทำให้ เราเห็นว่าความ ปลอดภัยในเรื่อง การตรวจสอบสถาน ที่ท่องเที่ยวนั้น
เป็นเรื่องที่สถาน ประกอบการทุกพื้น ที่ควรตระหนักและหมั่น ตรวจสอบเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดกรณีแบบ ในหนังหรือไม่ ความหวังไม่ควร จะต้อง
เริ่มมาจาก การเกิดโศกนาฏกรรมใดๆ ความหวังอันแสบริบ หรี่ของแซม บลูม (นาโอมิ วัตส์)

เพนกวินบลูม

ที่พลักตกลง มาจากจุดชมวิวใน ประเทศไทย เธอจึงกลายเป็นผู้ป่วย อัมพาตท่อนล่างลงไป เธอไร้ซึ่งความรู้สึกโดยสิ้นเชิง จากหญิงสาวผู้เป็น
แม่และมีความ สุขกับการเล่นเซิร์ฟ ใช้ชีวิตเดินเหิน ไปไหนมาไหน ตามใจอยาก กลับต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไปไหนมาไหนไม่สะดวก
เพราะต้องอาศัย รถเข็นวีลแชร์ทำให้ เธออุดอู้อยู่แต่ในบ้าน และความรู้สึกไร้ คุณค่าในตัวเอง

จนวันหนึ่งมี นกกางเขนที่ บาดเจ็บบินมาตก อยู่แถวบ้าน โนอาห์ (กริฟฟิน มัวเรย์-จอห์นสตันท์) จึงเก็บมันมาและ ขอแซมเลี้ยงดูเจ้านกตัวนี้
ไว้และตั้งชื่อมันว่า เพนกวินองค์ประกอบ สำคัญที่ทำให้หนัง เรื่องนี้เต็มไปด้วย อารมณ์วูบไหวต่างๆ นานาคืองาน ถ่ายภาพของแซม ชิปลิน
ซึ่งเล่นกับโทนสีร้อนเย็น อันเป็นตัวกำหนด อารมณ์ของ ตัวละครในเรื่อง โดยช่วงแรก หากลองสังเกตให้ดี เราจะพบว่าโทนสีส่วนใหญ่

จะเป็นโทน สีเย็นที่ตัวละครดูสิ้น หวังและอุดอู้ อยู่แต่ในบ้าน ตรงกันข้ามเมื่อ แซมสามารถเอา ชนะใจตัวเองได้ และกลับออกมา ใช้ชีวิตอีกครั้ง
โทนสีใน หนังก็เริ่มกลาย เป็นสีโทนร้อนอบ อุ่นขึ้นมา บทคนไข้หนุ่มรูปงาม รีวิวหนัง

Share:

Author: admins